Behandlingen sker utifrån personens behov, mål, egna resurser samt egna lösningar. Personen ska äga sin egen förändring.

Behandlingen bygger på ett intimt samarbete mellan behandlare och person; en situation som kan liknas vid två individer sysselsatta med att utforska en problemsituation, var och en med tillgång till sin särskilda del av verkligheten. Dessutom tittar man på hur saker fungerar i omgivningen. Arbetet är inriktat på en kartläggning av aktuella problemsituationer som återspeglar personens speciella svårigheter.

En grundläggande pedagogisk uppgift är att ge kunskaper i vardagslivets grunder, såsom att sköta hygien, att hantera egen ekonomi eller att kunna fungera i samhället utan att ta till hot, våld eller missbruk.

I behandlingen finns även möjlighet att, tillsammans med personal, åka på resor av olika slag.

Målet med våra klienter är att de ska utvecklas till mer självständiga individer och att de på sikt ska kunna flytta till eget boende, alternativt annat skyddat boende, eventuellt med fortsatt stöd och hjälp av oss.