Insatsen sker utifrån individens behov, mål och egna resurser för att uppnå en så skälig levnadsnivå som möjligt. Det kan handla om att vi stöttar i vardagen så den enskilde får in rutiner i att sköta sin hygien, hantera ekonomin, komma ut i arbetsträning eller annan sysselsättning. Eller i att kunna fungera i samhället utan att ta till hot, våld eller missbruk. 

I insatsen finns även möjlighet att tillsammans med personal åka på resor och utflykter.