Boendestödet sker utifrån individens behov, mål, egna resurser samt egna lösningar. Vi strävar efter att individen ska äga sin egen förändring.

Insatsen bygger på ett intimt samarbete mellan boendestödjaren och individen; en situation som kan liknas vid att två personer utforskar en problemsituation och försöker hitta lösningar på den. Dessutom tittar vi på hur saker fungerar i omgivningen. Arbetet är inriktat på en kartläggning av aktuella problemsituationer som återspeglar personens speciella svårigheter.

En grundläggande pedagogisk uppgift är att ge kunskaper i vardagslivets grunder, såsom att sköta hygien, att hantera egen ekonomi eller att kunna fungera i samhället utan att ta till hot, våld eller missbruk.

I insatsen finns även möjlighet att tillsammans med personal åka på resor och utflykter.

Målet med våra klienter är att de ska utvecklas till mer självständiga individer, uppnå en skälig levnadsnivå och att de på sikt ska kunna flytta till eget boende. Alternativt till ett annat skyddat boende och i vissa fall fortsatt stöd och hjälp av oss.