Lövstagården startades 2005 som ett HVB-hem. Idag är Lövstagården ett boende med särskild service enligt SoL och vi riktar oss till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Personal

Vi har personal dygnet runt och ambitionen är att alltid en hög personaltäthet i förhållande till klienter.

Med andra ord kan vi lägga mycket tid och energi på att hjälpa våra klienter med sin utveckling. Bland annat ser vi till aktivera klienterna utifrån deras egna möjligheter och intressen.

All tillsvidarepersonal har relevant utbildning, är under utbildning eller ligger i startgropen att påbörja sin utbildning. Den dagliga personalen utgörs av sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, psykiatrihandledare, behandlingsassistenter, boendestödjare och kock.

Miljö

Vi har en egen kokerska som lagar husmanskost och i största möjliga mån köper vi råvaror från producenter i närheten. Fisk, ägg och kött är råvaror som kommer från lokala leverantörer. För oss är även återvinning en del i vardagen. En gång i veckan åker vi till en återvinningsstation och källsorterar allt som samlats under veckan.

Hälsa

Sjuksköterska, fotvårdare samt sjukgymnast har vi tät kontakt med och finns tillgängliga vid behov.

Transport

För utflykter och andra göromål har vi två bilar till förfogande. Dessutom har vi en rullstolsanpassad buss som gör det möjligt för alla att åka på utflykter med personalen. På boendet har vi ett veckoschema över de gruppresor och aktiviteter som går att åka på.

Boendestödet

Tanken är att insatsen/stödet alltid skall vara individanpassad. Vissa är i behov av en tydlig struktur i sin vardag, medan andra behöver en lugn, trygg och öppen miljö. Om någon är i behov av en vardaglig sysselsättning är vårt mål att kunna erbjuda det, antingen på Lövstagården eller hos en företagare i närområdet. Sysselsättning hos oss kan till exempel vara att hjälpa till i köket, klippa gräs, skotta snö eller bygga fågelholkar.

Kvalitetsindex  

På länken nedan kan du ta del av en ny kvalitetsindex-rapport från SSIL 

IntroSubReport (sjukvardsinformation.net)